WoonhuizenHet leven is dynamisch. Wonen ook.

De behoefte aan een andere invulling van de ruimte in een huis beweegt mee met de levensloop van de bewoners. Het verbouwen van een bestaand huis is een goede manier om het geschikt te maken voor het gebruik in een nieuwe levensfase.

Bij het ontwerpen houden wij rekening met deze ontwikkeling. Samen met de opdrachtgever maken we een plan waarin alle actuele woonwensen zijn verwerkt maar dat ook mogelijkheden biedt voor toekomstige veranderingen.
Dit sluit aan bij onze gedachte dat de verbouwing en de inrichting van een woonhuis de gebruiker ruimte moeten geven en niet beperken.

De buitenruimte – tuin, terras, balkon - zien we als een onlosmakelijk deel van het woonhuis, als een kamer zonder plafond of dak. We vinden het belangrijk dat er een logische verbinding ontstaat tussen de ruimten binnen en buiten.

Naast de noodzaak van een goede structuur in het huis speelt het gebruik van materialen, kleuren en licht een belangrijke rol. De keuze hiervan is heel persoonlijk. Samen met de opdrachtgever zorgen we dat deze in een goede context worden toegepast.